Matryca Energetyczna – Dwupunkt

Metoda dwupunktowa powstała jako kompilacja Matrycy Energetycznej (Matrix Energetics) dra Richarda Bartletta i Synchronizacji Kwantowej Quantum Entrainment) dra Franka Kinslowa. Opiera się na nowych paradygmatach postępowania i polega na połączeniu umysłu i serca powodujących transformację (poszerzenie świadomości). Praca tą metodą,to praca z polem kwantowym (matrycą), w którym zawarte są już wszelkie informacje w postaci wzorów wibracyjnych, dotyczących teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, wszystkiego we wszechświecie. Ingerujemy w rzeczywistość i operując świadomością, możemy ją zmieniać. To pole kwantowe przenika również osobistą matrycę każdego człowieka, a przepływ informacji następuje dzięki rezonansowi morficznemu. Rezonans morficzny odkrył i opisał wybitny biolog Rupert Sheldrake. W każdej chwili możemy czerpać z pola korzystne dla nas informacje, zmieniające błyskawicznie naszą rzeczywistość. Możemy wpływać na jakość swojego życia, ponieważ według fizyków kwantowych wszystko, myśli, materia, łącznie z nami, jest energią i informacją. To my sami – naszymi myślami, uczuciami i nastawieniem – kreujemy swoją rzeczywistość.

Tak, ale Lipton dowodzi, że nie chodzi tylko o znane wszystkim pozytywne myślenie, gdyż opiera się ono na pracy umysłu świadomego. A to podświadomość generuje większość ludzkich przekonań, także negatywnych. Dlatego potrzebujemy czegoś więcej – kwantowego uzdrawiania. Metodę Dwupunktową można określić jako współczesne narzędzie, pozwalające szybko zmienić wzorce wibracyjne naszych myśli, warunkowanych poglądami i przyzwyczajeniami. Kiedy cofniemy swoje problemy do poziomu kwantowego, stworzymy przestrzeń na to, aby w naszej osobistej matrycy zainstalowały się pozytywne informacje, które już istnieją, są zawarte w polu informacyjnym. Niezwykle ważne jest, że, stosując tę metodę, pozostajemy wolnymi ludźmi. Nikt i nic nas nie determinuje, sami podejmujemy decyzje o zmianie.Decydujemy, jak chcielibyśmy żyć, i to się dzieje. W matrycy zawarte są wszelkie informacje, my tylko otwieramy się na nie. To wzruszające wiedzieć, że od momentu podłączenia się do matrycy wszechświat będzie nas wspierał zawsze, kiedy tego zapragniemy.
Do której wszyscy możemy mieć dostęp. I która może dotyczyć każdego aspektu życia: zmiany negatywnych przekonań, aktywizowania sił samo uzdrawiających, poprawy relacji, finansów, usuwania skutków traumatycznych przeżyć. Warto podkreślić, że przy tej metodzie „terapeuta” nie musi znać tematu, z którym przychodzi dana osoba. Blokady energetyczne, zakłócające jej szczęśliwe funkcjonowanie, i tak znikną. To jest niesamowite, możliwe do zrozumienia tylko w oparciu o fizykę kwantową.

“Pole informacyjne, do którego się podłączamy (Matryca) jest to pole Łaski.
Dlaczego?
Otóż transformują się nasze ograniczenia, blokady z przeszłości.
Jednak nie wydarzy się nic, na co nie jesteś w danym momencie GOTOWY.
Łączysz się z polem Matrycy,które otwiera dla ciebie nowe możliwości.
Dlaczego czujesz wzruszenie, bo wiesz ,że od teraz wszystko jest możliwe .Połączenie, to dopiero początek zmian .
Matryca nie jest techniką ,lecz technologią dla elastyczności świadomości.
Transformacje będą trwać tygodniami i miesiącami,to jest dopiero początek. Aby praktykować Matrycę, trzeba się wiele nauczyć, ale jeszcze więcej oduczyć!”

Richard Bartlett
Frankfurt a.M 2013