Historia powstania systemy Planu Duszy.

System Planu Duszy ma swoje korzenie w starożytnej Hebrajskiej Gematrii, która kojarzy sie powszechnie z numerologią hebrajską. Wielu ekspertów uważa, że Sefer Jecira jest jednym z najstarszych, najmniej poznanych i najbardziej mistycznych tekstów wywierających wpływ na wielu zachodnich ezoteryków, kabalistów i alchemików. W drugiej połowie XX wieku metoda Gwiazdy Stwoerzenia Gematria została przekazana społeczeństwu poprzez wizjonera Franka Alpera, który jest autorem książki “Discovering Atlrantis”.

System Planu Duszy w obecnej formie powstał na bazie przekazu Franka Alpera i w opracowaniu Blue Marsdena, twórcy szkoły terapii alternatywnych Holistic Healing College z siedzibą w Lodnynie UK. Blue Marsden rozszerzył zakres podstawoej metody i dodał nowe interpretacje, afirmacje i elementy numerologii. Otrzymał on również przekaz, który wzbogacił Plan Duszy o nowe elementy.

Obecny system Planu Duszy jest jak najbardziej nowoczesnym narzędziem na miarę XXI wieku. Pozwala na niedwoiste, czyli jednoczące człowieka uzdrawianie poprzez świadomość. Jednocześnie, system ten nie jest jeszcze w pełni poznany, ale wierzymy, że podstawowe informacje i cały system powrócił obecnie na naszą planetę, aby pomóc ludziom w przemianie, zrozumieniu siebie i zintergowaniu umysłu, duszy i ciała.

Wielu ludzi, dzięki uaktywnieniu swojego planu duszy, może doświadczyć połączenia z nim i w ten sposób uzyskać większą świadomość swojego istnienia oraz satysfakcję w życiu.

Pełna sesja Planu Duszy z doświadczonym terapeutą jest oczyszczająca i pozwala na pozbycie się problemów, traumatycznych przeżyć, wciąż aktywnych w naszej podświadomości oraz ograniczających przekonań. Poprzez uniwersalne prawo łaski możemy oczyścić siebie z wielu starych i niepotrzebnych wzorców.