PRZEKONANIA A RZECZYWISTOŚĆ

System energetyczny człowieka jest częścią jaźni, którą nazywamy podświadomością. Największym prawem na ziemi dla nas ludzi jest prawo, że nasze życie układa się zawsze według naszych przeważających myśli świadomych i podświadomych przekonań. Jednakże przekonania podświadome są wielokrotnie silniejsze od świadomych. Tworzenie biegu wydarzeń i tej rzeczywistości, w której żyjemy jest możliwe dzięki ciału i 3 jaźniom, które tworzą cały ten mechanizm. 3 jaźnie, czyli 3 części naszej duszy, tworzą nas samych, są to: podświadomość, świadomość i nadświadomość.

Podświadomość jest konstruktorem i zarządcą poprzez system energetyczny naszego ciała. Podświadomość jest bankiem pamięci naszych myśli, wspomnień, zdarzeń, faktów, uczuć, emocji, przekonań, świadomych i podświadomych. Świadomych przekonań nabieramy w naszym życiu na podstawie świadomych doświadczeń, natomiast przekonania podświadome otrzymujemy od swoich rodziców do siódmego roku życia.

Rodzice do siódmego roku życia dziecka odwzorowują odkształcenia swojego systemu energetycznego na systemie energetycznym dziecka. Czyli faktycznie swoje podświadome negatywne przekonania. Rodzice przekazują tylko swoje negatywne podświadome przekonania, dlatego z pokolenia na pokolenie ludzie przenoszą swoje negatywne przekonania.Podświadome przekonania powstają także z naszych uczuć, które pozostają nam po różnych sytuacjach w naszym życiu, nie wiemy najczęściej co one dokładnie znaczą, natomiast gdy schodzą na głębsze poziomy naszego umysłu, zostają odkodowane i zamienione na konkretne informacje np. „jestem dobra” lub „nic nie jestem wart”. Nasza podświadomość jest stacją nadawczo-odbiorczą wszystkich naszych myśli, upodobań, potrzeb oraz świadomych i podświadomych przekonań. Podświadomość każdego człowieka emituje non stop bez naszej wiedzy, na poziomie podświadomym, wszystkie informacje o nas samych w promieniu około 100km.

Wszyscy ludzie emitują swoje i odbierają Twoje podświadome przekonania. Jeżeli stykasz się z nimi w życiu to oni realizują Twoje podświadome przekonania. Cokolwiek zdarza się w Twoim życiu to nie dlatego, że inni są dobrzy lub źli dla Ciebie, ale dlatego, że Twoje podświadome przekonania ich do tego zmuszają, to znaczy, że tak naprawdę na tej ziemi nie ma winnych. Za to jest bardzo wielu pokrzywdzonych swoimi własnymi podświadomymi przekonaniami, o których nie mają pojęcia. Ludzie najczęściej nie wiedzą, że noszą je w sobie. Podświadomość jako jaźń ma psychikę czteroletniego dziecka, które nie wie, które myśli czy przekonania są dla nas korzystne lub nie, dobre czy szkodliwe. Zrealizuje je wszystkie bez wyjątku. Od tej zasady, jako od chyba jedynej na świecie, nie ma żadnego wyjątku. Można powiedzieć, że podświadomość realizuje wszystkie nasze przeważające myśli, świadome i podświadome przekonania zrealizuje mechanicznie.

Świadomość to Twoje logiczne myślenie, wszystkie procesy syntezy i analizy danych, jakie dochodzą do Twojej świadomości. Świadomość jest nośnikiem wolnej woli. Jest to jedyna rzecz w naszym świecie, której człowiekowi nikt nie może odebrać. Można jednak wpływać na nią modelując nasz system przekonań. Dzięki świadomym myślom możemy zmieniać nasze świadome i podświadome przekonania. Propaganda i reklama wykorzystuje tę zasadę z powodzeniem, każde zdanie powtórzone kilkadziesiąt razy wchodzi do naszego systemu przekonań bez analizowania jego słuszności i prawdziwości (tę zasadę możemy również wykorzystać do odblokowania naszego systemu energetycznego i zmiany przekonań).

Nadświadomość jest to jaźń, której zadaniem jest realizowanie naszych myśli i przekonań na poziomie siatki zdarzeń. Nadświadomości wszystkich ludzi na świecie tak produkują siatkę zdarzeń, by przekonania świadome i podświadome oraz przeważające myśli zostały zrealizowane w ich życiu. Dlatego życie ludzi, narodów i krajów zależy od ich własnych przekonań.

To co dzisiaj myślisz na temat kim i jaki jesteś, na temat zdrowia własnego i pieniędzy, swojej wartości i pomyślności w życiu, prawa do szacunku i miłości do siebie samego za dwa tygodnie będziesz miał w życiu. Siatka zdarzeń krystalizuje się w około 10 do 14 dni od chwili, w której teraz jesteś, od chwili 0. Chcę dodać, że realizowany jest tylko jeden typ myśli – te, które są wypowiadane w czasie teraźniejszym, na przykład: „jest dobrze”, „jest źle”, „jestem biedna”, „brakuje pieniędzy”, „jestem zdrowa”, „jestem bogata”, „pieniądze są wtedy, gdy ich potrzebuję” itd. Słowo „nie” jest pomijane, realizowane jest przeciwstawne twierdzenie, np.: „nie boli” realizowane jest „boli”. Wszystkie modlitwy skierowane do Boga dochodzą najpierw do naszej nadświadomośći.

Opisałam tutaj bardzo skrótowo mechanizm tworzenia wydarzeń w naszym życiu, do tworzenia naszej rzeczywistości. Mechanizm, który sterowany jest naszymi myślami i przekonaniami.

Żyjemy w systemie negatywnych przekonań. Przekonania te odkształcają nasz system energetyczny, upośledzają dopływ energii do organizmu i w konsekwencji chorujemy. Te same negatywne przekonania są realizowane na zasadzie siatki zdarzeń przez naszą nadświadomość i na poziomie stosunków międzyludzkich przez naszą podświadomość. To, co dziś mamy w myślach i przekonaniach za dwa tygodnie mamy w życiu, dlatego bez względu na to w jakiej sytuacji życiowej znajdujesz się teraz, jeżeli od tego momentu zaczniesz myśleć pozytywnie, Twoje życie zacznie się zmieniać.

Proszę pamiętaj, że dopóki podświadomości przynajmniej w połowie nie nasycimy nowymi przekonaniami musi minąć trochę czasu, zawsze będą realizowane przeważające przekonania, a na początku pracy nad sobą przeważającymi przekonaniami będą jeszcze jednak stare, jeżeli będziesz wątpił zwątpienie też się wykreuje.

Życzę Ci łatwej i szybkiej zmiany negatywnych przekonań, tylko pozytywnego myślenia, kreowania tylko pomyślnej rzeczywistości.

«